این قسمت، ویژه افرادی است که قبلا معاینه نشده و فاقد پرونده هستند.
افرادی که سابقه معاینه قبلی داشته و دارای پرونده هستند، می توانند از طریق تماس تلفنی سوالات خود را از مطرح فرمایند.
سوالات طرح شده، پس از بررسی پرونده ایشان پاسخ داده خواهند شد.