سپتوپلاستی یا عمل انحراف بینی

2023-02-07T09:49:02+03:30اکتبر 19, 2022|خدمات درمانی|

تیغه بینی ، دیواره ای از استخوان و غضروف است که مجراهای تنفسی را از یکدیگر جدا می کند. [...]