سپتوپلاستی یا عمل انحراف بینی + دکتر شادی جوادی

2022-10-20T11:39:12+03:30اکتبر 19, 2022|خدمات درمانی|

تیغه بینی ، دیواره ای از استخوان و غضروف است که مجراهای تنفسی را از یکدیگر جدا می کند. [...]